Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup zestawów komputerowych i drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni

Agnieszka Sibilska tel 61 640 72 02
Gmina Września Department: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni (OPS)
Deadlines:
Published : 28-09-2023 13:01:00
Placing offers : 03-10-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

SOA.320.25.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWEZamawiający: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP 7891001386, reprezentowana przez Pana Krystiana Kędziorę – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, zaprasza do składania ofert na dostawę:


Zakup zestawów komputerowych i drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni


Szczegóły w załączeniu.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
25.2. sprzęt komputerowy zapytanie ofertowe PZ skan.pdf pdf 5216.76 2023-09-28 13:01:00 Proceeding
25.2. specyfikacja komputer zał. 1 do zapytania.pdf pdf 108.76 2023-09-28 13:01:00 Subject of the order
25.2. specyfikacja notebook zał. 2 do zapytania.pdf pdf 76.86 2023-09-28 13:01:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Komputer stacjonarny Specyfikacja w załączeniu

25.2. specyfikacja k [...].pdf

10 pc. - (0)
2 Monitor IIYAMA XUB2492HSU-B5 lub równoważne o takich samych parametrach lub lepszych 10 pc. - (0)
3 UPS UPS EATON 5E850IUSB lub równoważne o takich samych parametrach lub lepszych 10 pc. - (0)
4 Laptop Specyfikacja w załączeniu

25.2. specyfikacja n [...].pdf

1 pc. - (0)
5 Drukarka Xerox B310V DNI lub równoważne o takich samych parametrach lub lepszych 5 pc. - (0)
6 Drukarka Brother MFC-L5750DW lub równoważne o takich samych parametrach lub lepszych 2 pc. - (0)
7 Drukarka Brother TD-4520DN lub równoważne o takich samych parametrach lub lepszych 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (0)
3 Termin realizacji - W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - 1) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz środki materialne na realizację przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że w przypadku jego wyboru dostarczy Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i technicznych nieregenerowany sprzęt wraz ze sterownikami i oryginalnym oprogramowaniem oraz licencją. Sprzęt musi posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, w tym certyfikat CE. 3) Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi gospodarczemu /podwykonawcy/ bez zgody Zamawiającego (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304