Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 25/Z-58/7469/PN/2023/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego zestawu komputerowego składającego się ze stacji roboczych oraz monitorów.

Deadlines:
Published : 27-09-2023 14:50:00
Placing offers : 05-10-2023 10:00:00
Offers opening : 05-10-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.31 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 740.24 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 81.5 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 372.07 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 52.76 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 443.57 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.19 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.75 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.27 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 335.29 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 282.72 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 443.62 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.72 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 332.45 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.28 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 340.03 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 249.77 2023-09-27 14:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 05.10.2023r..pdf pdf 389.1 2023-10-05 12:33:52 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 184.03 2023-10-16 08:25:34 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 358.52 2023-10-27 14:14:05 Public message

Announcements

2023-10-27 14:14 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-10-16 08:25 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-05 12:33 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 86346,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310