Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/102/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 102/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 27-09-2023 14:33:00
Placing offers : 31-10-2023 11:00:00
Offers opening : 31-10-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.:

 • Gmina Czosnów, NIP: 531-166-46-50, Adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów;
 • Gmina Szulborze Wielkie, NIP: 759-174-30-66, Adres: ul. Romantyczna 2, 07- 24 Szulborze Wielkie;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie, NIP: 759-165-82-60, Adres: ul. Romantyczna 17, 07-324 Szulborze Wielkie;
 • Gmina Stopnica, NIP: 655-176-85-27, Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28- 130 Stopnica;
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, NIP: 655-196-37-89, Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., NIP: 789-178-96-41, Adres: ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., NIP: 553- 010- 10- 94, Adres: ul. Bracka 276, 34-300 Żywiec;
 • Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, NIP: 944-199-66-83, Adres: ul. Ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki;
 • Gmina Malczyce, NIP: 913-150-16-29, Adres: ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce;
 • Gmina Koniecpol, NIP: 949-218-95-67, Adres: ul. Chrząstowska 6A, 42- 230 Koniecpol;
 • Powiat Wielicki, NIP: 683-174-27-30, Adres: Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka;
 • Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, NIP: 735- 217-86-57, Adres: ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o. o., NIP: 949- 219- 31- 90, Adres: ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol;
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, NIP: 735- 243- 20- 38, Adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • Gmina Maków Podhalański, NIP: 552-158-49-63, Adres: ul. Szpitalna 3, 34- 220 Maków Podhalański;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim, NIP: 552-151-48-27, Adres: ul. 3 Maja 24, 34-220 Maków Podhalański;
 • Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa Sp. z o.o., NIP: 552- 166- 57- 79, Adres: ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański;
 • Gmina Strzyżewice, NIP: 713-287-48-11, Adres: Strzyżewice 109, 23- 107 Strzyżewice;
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, NIP: 713-287-48-11, Adres: Piotrowice 94a, 23-107 Strzyżewice;

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:102:2023.pdf pdf 578.87 2023-09-27 14:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 256.56 2023-09-27 14:33:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:102:2023.zip zip 1463.8 2023-09-27 14:33:06 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-102_v01.pdf pdf 146.69 2023-11-11 14:45:38 Public message
VO_VO_Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_GZ_EE_102_III.pdf pdf 80.34 2023-11-11 14:44:15 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_102_GZEE.pdf pdf 141.28 2023-10-31 11:06:48 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_102.pdf pdf 157.63 2023-10-31 11:35:19 Public message

Announcements

2023-11-11 14:45 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-11-11 14:44 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-10-31 11:35 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-10-31 11:06 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 821