Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3.2023 Budowa altany z tarasem zewnętrznym i urządzeniami w Woli Grzymkowej

Katarzyna Czechowicz
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Integracja Pięciu Wsi
Deadlines:
Published : 27-09-2023 11:40:00
Placing offers : 12-10-2023 11:00:00
Offers opening : 12-10-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 47365.98 2023-09-27 11:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2023.pdf pdf 74.02 2023-09-27 11:40:00 Proceeding
SWZ Budowa altany w Woli Grzymkowej 3.docx docx 383.54 2023-09-27 11:40:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 12.10.2023.docx docx 63.17 2023-10-12 12:02:36 Public message
informacja z otwarcia ofert 12.10.2023.docx docx 63.19 2023-10-19 13:29:24 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.10.2023.docx docx 64.26 2023-10-20 13:23:54 Public message

Announcements

2023-10-20 13:23 Katarzyna Czechowicz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.10.2023

zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-10-19 13:29 Katarzyna Czechowicz W załączeniu Zamawiający publikuje sprostowaną informację z otwarcia ofert z dnia 12.10.2023 r. Wskutek przeoczenia Zamawiający w dniu 12.10.2023 r. opublikował plik informacja z otwarcia ofert niewłaściwie zatytułowany jako "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania". Sprostowaniu ulega jedynie nagłówek pisma który uzyskuje treść "Informacja z otwarcia ofert". Treść pisma w szczególności nazwy i siedziby wykonawców którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny za wykonanie zamówienia nie ulegają żadnym zmianom

informacja z otwarci [...].docx

2023-10-12 12:02 Katarzyna Czechowicz Informacja z otwarcia ofert 12.10.2023

informacja z otwarci [...].docx

2023-10-12 11:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 206.881,00 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296