Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/DŁiOI/23 DOSTAWA SERWERÓW

Agnieszka Walkowska-Walkiewicz
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-09-2023 08:58:00
Placing offers : 05-10-2023 09:00:00
Offers opening : 05-10-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu_02_DŁiOI_23.pdf pdf 120.48 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
02_SWZ_02_DŁiOI_23.doc doc 214.5 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_02_DŁiOI_23_formularz_ofertowy.doc doc 84 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do_SWZ_02_DŁiOI_23_formularz_cenowy_opis_przedmiotu_zamówienia.doc doc 80 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
05_zal_nr_3_do_SWZ_02_DŁiOI_23_oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia.doc doc 39 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_02_DŁiOI_23_projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 26.14 2023-09-27 08:58:00 Proceeding
07_pytania_wyjaśnienia_zmiany_do_SWZ_02_DŁiOI_23.docx docx 59.42 2023-09-28 12:08:35 Public message
08_zal_nr_2_do_SWZ_02_DŁiOI_23_zmieniony_formularz_cenowy_opis_przedmiotu_zamówienia.doc doc 80 2023-09-28 12:08:35 Public message
09_informacja_z_otwarcia_ofert_02_DŁiOI_23.docx docx 54.97 2023-10-05 10:42:10 Public message
10_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_02_DŁiOI_23.docx docx 56.29 2023-10-09 11:51:32 Public message
11_Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_02_DŁiOI_23.pdf pdf 65.15 2023-10-27 10:01:55 Public message

Announcements

2023-10-27 10:01 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania 02/DŁiOI/23

11_Ogłoszenie_o_wyni [...].pdf

2023-10-09 11:51 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 02/DŁiOI/23

10_informacja_o_wybo [...].docx

2023-10-05 10:42 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 02/DŁiOI/23

09_informacja_z_otwa [...].docx

2023-10-05 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1605), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 102 000,00 zł brutto
2023-09-28 12:08 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Pytania, wyjaśnienia i zmiany do SWZ 02/DŁiOI/23

07_pytania_wyjaśnien [...].docx

08_zal_nr_2_do_SWZ_0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382