Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/101/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 101/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 26-09-2023 11:51:00
Placing offers : 27-10-2023 11:00:00
Offers opening : 27-10-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.:

 • Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP: 745-174-86-03;
 • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno, NIP: 745-166-39-47;
 • Miejska Dom Kultury w Szczytnie, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno, NIP: 745-167-60-22;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83- 200 Starogard Gdański, NIP: 592-204-53-96;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty, ul. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-157-02-03;
 • Muzeum Ziemi Kociewskiej, ul. Boczna 2, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-160-77-80;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-020-31-58;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Chopina 9, 83- 200 Starogard Gdański, NIP: 592-187-21-86;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, ul. Hallera 21/1, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-189-03-33;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej Płaczek, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-186-67-48;
 • Starogardzkie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 3,83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-100-14-97;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-197-25-24;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o., Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 592-204-54-04;
 • Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, NIP: 569-175-90-48;
 • Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, NIP: 578-310-94-18;
 • Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10, 14-420 Młynary, NIP: 582-127-66-39;
 • Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, NIP: 739-384-15-84;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-153-65-51;
 • Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, NIP: 742-212-31-83;
 • Pegaz Gminny Ośrodek Kultury "PEGAZ" w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6, 11- 710 Piecki, NIP: 742-100-06-79;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 3A, 11- 710 Piecki, NIP: 742-224-82-81;
 • Gmina Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą, NIP: 876-232-26-11;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą, Świecie nad Osą 112, 86- 341 Świecie nad Osą, NIP: 876-233-01-02.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 253.02 2023-09-26 11:51:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:101:2023.pdf pdf 585.9 2023-09-26 11:51:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:101:2023.zip zip 1358.59 2023-09-26 11:51:00 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-101_v01.pdf pdf 147.78 2023-11-11 14:30:12 Public message
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:101:2023_sprostowanie_11.10.23.zip zip 466.72 2023-10-11 12:17:15 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_101_GZEE.pdf pdf 141.94 2023-10-27 11:03:59 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_101.pdf pdf 154.75 2023-10-27 11:35:55 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_101_III.pdf pdf 85.58 2023-10-30 15:40:09 Public message

Announcements

2023-11-11 14:30 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-10-30 15:40 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-10-27 11:35 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-10-27 11:03 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-10-11 12:17 Roman Bartyzel Zawiadomienie o sprostowaniu załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i formularzy cenowych.
Na podstawie uwag i wniosków ze strony Zamawiających, Pełnomocnik dokonał sprostowania i zamieszcza w/w dokumenty.
Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

Załaczniki do SWZ - [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 817