Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.13.2023 Budowa ulicy Edmunda Bojanowskiego w Starym Luboszu

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 26-09-2023 08:49:00
Placing offers : 12-10-2023 09:00:00
Offers opening : 12-10-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
informacja z otwarcia ofert Bojanowskiego.docx docx 19.69 2023-10-12 09:54:38 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 14.8 2023-11-06 11:43:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Bojanowskiego.docx docx 24.44 2023-11-16 10:48:06 Public message

Announcements

2023-11-16 10:48 Agnieszka Maćkowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-11-06 11:43 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacja z otwarci [...].docx

2023-10-12 09:54 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2023-10-12 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 365.000,00 zł brutto.
2023-09-26 08:52 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26.09.2023 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 686