Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.1.16.2023.MZI Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu".

Magdalena Zioło
Gmina Sandomierz
Deadlines:
Published : 25-09-2023 14:05:00
Placing offers : 16-10-2023 10:00:00
Offers opening : 16-10-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- ul. Milberta.zip zip 30747.71 2023-09-25 14:05:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu (opublikowane w dn.25.09.2023r.).pdf pdf 141.55 2023-09-25 14:05:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dn.09.10.2023r.(skan).pdf pdf 333.83 2023-10-09 13:01:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w dn. 09.10.2023r.).pdf pdf 39.29 2023-10-09 13:01:28 Public message
Zmiana treści SWZ z dn. 09.10.2203r. (dostępność).docx docx 25.13 2023-10-09 13:01:28 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 11.10.2023r.(skan) .pdf pdf 663.05 2023-10-11 12:31:30 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn..11.10.2023r. (dostępność).docx docx 24.63 2023-10-11 12:31:30 Public message
Zał. nr 9 do SWZ-Dokumentacja techniczna po zmianach.zip zip 32805.64 2023-10-11 12:31:30 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (opublikowane w dn. 11.10.2023r.).pdf pdf 49.16 2023-10-11 12:31:30 Public message
informacja z otwarcia ofert z dn.16.10.2023r.pdf pdf 666.38 2023-10-16 13:23:42 Public message
informacja z otwarcia ofert (dostępność).docx docx 23.91 2023-10-16 13:23:42 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 188.94 2023-10-18 09:20:40 Public message
unieważnienie postępowania (dostępność) .docx docx 14.81 2023-10-18 09:20:40 Public message
ogłoszenie o wyniku (opublikowane w dn.18.10.2023r.).pdf pdf 66.58 2023-10-18 10:35:50 Public message

Announcements

2023-10-18 10:35 Magdalena Zioło W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 18.10.2023r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-18 09:20 Magdalena Zioło W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

unieważnienie postęp [...].docx

2023-10-16 13:23 Magdalena Zioło W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dn. 16.10.2023r.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2023-10-16 10:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : 1.700.000,00 zł.
2023-10-11 12:31 Magdalena Zioło W załączeniu wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.10.2023r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Zał. nr 9 do SWZ-Dok [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-09 13:01 Magdalena Zioło W załączeniu zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.10.2023r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780