Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.13.2023.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Rafał Ciarkowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-09-2023 13:07:00
Placing offers : 31-10-2023 11:00:00
Offers opening : 31-10-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 273.56 2023-09-25 13:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 873.31 2023-09-25 13:07:00 Proceeding
zał 1a-c.zip zip 383.77 2023-09-25 13:07:00 Proceeding
zał 2-8.zip zip 963.22 2023-09-25 13:07:00 Proceeding
I_zmiana SWZ.pdf pdf 218.59 2023-10-06 11:32:46 Public message
Zał_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 721 2023-10-06 11:32:46 Public message
I_pytania+odp.pdf pdf 309.14 2023-10-16 12:18:36 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 184.75 2023-10-18 10:34:47 Public message
II_pytania+odp.pdf pdf 237.93 2023-10-23 12:09:37 Public message
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA.pdf pdf 826.88 2023-10-23 12:09:37 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 414.12 2023-10-31 12:40:02 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf pdf 212.76 2023-11-24 08:51:52 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1602.94 2023-12-29 11:23:49 Public message

Announcements

2023-12-29 11:23 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu przekazuję ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
z poważaniem

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-24 08:51 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.
z poważaniem

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 12:40 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
z poważaniem

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-10-31 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I zamówienia: 25 823 751,72 zł brutto,
Część II zamówienia: 26 512 669,68 zł brutto,
Część III zamówienia: 17 310 301,68 zł brutto.
2023-10-23 12:09 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu pytania wraz z odpowiedziami zamawiającego. z poważaniem

II_pytania+odp.pdf

Zal_8_Projektowane_p [...].pdf

2023-10-18 10:34 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
z poważaniem

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2023-10-16 12:18 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu pytania wraz z odpowiedziami zamawiającego.

z poważaniem

I_pytania+odp.pdf

2023-10-06 11:32 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja o zmianie swz.

z poważaniem

I_zmiana SWZ.pdf

Zał_1a_Wykaz_PPE_ZMI [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1028