Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.48.2023.IKP. Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Iwona Kozłowska-Pieczkowska
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Deadlines:
Published : 25-09-2023 09:48:00
Placing offers : 23-10-2023 10:30:00
Offers opening : 23-10-2023 10:50:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TED-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 269.56 2023-09-25 09:48:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1564.55 2023-09-25 09:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 471.76 2023-10-23 11:48:52 Public message
sprostowanie informacja z otwarcia.pdf pdf 692.18 2023-10-24 13:04:54 Public message
wynik Platforma.pdf pdf 623.02 2023-11-07 11:29:48 Public message
2023-OJS245-772046-pl.pdf pdf 263.84 2023-12-20 09:35:58 Public message

Announcements

2023-12-20 09:35 Iwona Kozłowska-Pieczkowska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS245-772046-p [...].pdf

2023-11-07 11:29 Iwona Kozłowska-Pieczkowska Informacja o wyniku postępowania

wynik Platforma.pdf

2023-10-24 13:04 Iwona Kozłowska-Pieczkowska sprostowanie informacji z otwarcia ofert

sprostowanie informa [...].pdf

2023-10-23 11:48 Iwona Kozłowska-Pieczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-23 10:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć następujące kwoty:
Zamówienie częściowe nr 1 – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – pozostałe grupy taryfowe - kwota 16 552 519,47 zł gross
Zamówienie częściowe nr 2 – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B – kwota 10 211 473,90 zł brutto;
Zamówienie częściowe nr 3 – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – kwota 11 760 744,20 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627