Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO-ZP.271.10.2023 „Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304” – ETAP I

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 20-09-2023 12:06:00
Placing offers : 13-10-2023 11:00:00
Offers opening : 13-10-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.63 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 823.63 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
Załącznik_Nr_ 6_do_SWZ-Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 577.21 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
Załącznik_Nr_1_do_SWZ-Opis_przedmiotu_zamówienia(OPZ).pdf pdf 167.79 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
Załączniki_2_do_5_oraz_7-9_do_SWZ(edytowalne).zip zip 226.59 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
Załączniki_do_SWZ_1.1-1.10.zip zip 13703.83 2023-09-20 12:06:00 Proceeding
AKTUALNY_Załącznik_Nr_1_do_SWZ-Opis_przedmiotu_zamówienia(OPZ).pdf pdf 167.84 2023-09-26 13:33:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 47.22 2023-09-26 13:33:57 Public message
Zał_nr_8_do_SWZ_wykaz_robót (AKTUALNY).doc doc 122.5 2023-09-26 13:33:57 Public message
Zmiana_nr_1_treści_SWZ_zmiana _nr_1_Ogłoszenia-sig.pdf pdf 459.42 2023-09-26 13:33:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 47.18 2023-10-04 12:00:57 Public message
Wyjaśnienia nr 1 tresci SWZ, Zmiana_nr_2_treści_SWZ_zmiana _nr_2_Ogłoszenia-sig.pdf pdf 810.86 2023-10-04 12:00:57 Public message
Załącznik_Nr_1_do_SWZ-Opis_przedmiotu_zamówienia(OPZ)-zmiana_nr_2_treści_SWZ.docx.pdf pdf 167.89 2023-10-04 12:00:57 Public message
Decyzja PSD zezwalająca na przebudowę zjazdu A..PDF PDF 5930.95 2023-10-05 10:03:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 191.5 2023-10-13 12:13:27 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 134.85 2023-10-18 10:21:56 Public message

Announcements

2023-10-18 10:21 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-13 12:13 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-13 11:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 319 329,16 zł
2023-10-05 10:03 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia załącznik numer 2 do wyjaśnień treści SWZ z dnia 4.10.2023 r. tj. Decyzja pozwalająca na przebudowę zjazdu A.

Decyzja PSD zezwalaj [...].PDF

2023-10-04 12:00 Iwona Radawiec W załączonych plikach Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ, zmianę nr 2 SWZ oraz zmianę nr 2 ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia nr 1 tre [...].pdf

Załącznik_Nr_1_do_SW [...].pdf

2023-09-26 13:33 Iwona Radawiec W załączonych plikach Zamawiający udostępnia Zmianę nr 1 SWZ oraz Zmianę nr 1 ogłoszenia o zamówieniu.
UWAGA!
Zamianie uległa również treść załącznika nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu zamówienia oraz treść załącznika nr 8 do SWZ- Wykaz robót

AKTUALNY_Załącznik_N [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał_nr_8_do_SWZ_wyka [...].doc

Zmiana_nr_1_treści_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688