Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.12.2023.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Rafał Ciarkowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-09-2023 10:39:00
Placing offers : 19-10-2023 11:00:00
Offers opening : 19-10-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 12 E.pdf pdf 307.06 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1033.65 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
Zał_1a-1d.zip zip 278.6 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
Zał_2-2d.zip zip 94.99 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
Zał_3-3a-3b.zip zip 61.6 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
Zał_4-9.zip zip 876.06 2023-09-18 10:39:00 Proceeding
Zał_10.zip zip 84600.16 2023-09-18 15:10:47 Proceeding
I_pytania+odp.pdf pdf 262.93 2023-10-09 11:13:38 Public message
Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 422.5 2023-10-09 11:13:38 Public message
Zal_1c_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 414 2023-10-09 11:13:38 Public message
Zal_2_2a_2b_2c_2d_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 615 2023-10-09 11:13:38 Public message
Zal_2a_2b_2c_2d_pomocnicze_ZMIANA.xls xls 169.5 2023-10-09 11:13:38 Public message
Zal_9_Umowa_BydgoskaGZ_ZMIANA.doc doc 219.5 2023-10-09 11:13:38 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 12 E.pdf pdf 177.66 2023-10-11 09:42:32 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 370.52 2023-10-19 11:59:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf pdf 207.5 2023-11-06 14:00:05 Public message
12 E Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1725.14 2023-12-29 11:12:34 Public message

Announcements

2023-12-29 11:12 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
z poważaniem

12 E Ogłoszenie o ud [...].pdf

2023-11-06 14:00 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze oferty
z poważaniem

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-19 11:59 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu informacja z otwarcia ofert. z poważaniem

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-10-19 11:57 Rafał Ciarkowski The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-19 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I zamówienia: 15 336 947,28 zł brutto,
Część II zamówienia: 13 585 895,17 zł brutto,
Część III zamówienia: 15 083 277,75 zł brutto,
Część IV zamówienia: 14 118 231,56 zł brutto.
2023-10-11 09:42 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu ogłoszenie zmian. z poważaniem

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2023-10-09 11:13 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu zapytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami.

z poważaniem

I_pytania+odp.pdf

Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMI [...].xls

Zal_1c_Wykaz_PPG_ZMI [...].xls

Zal_2_2a_2b_2c_2d_Fo [...].doc

Zal_2a_2b_2c_2d_pomo [...].xls

Zal_9_Umowa_Bydgoska [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558