Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.84.2023.JM Sukcesywne wykonywanie i dostawa papieru firmowego na potrzeby UMP w 2024 r.

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-09-2023 10:07:00
Placing offers : 02-10-2023 10:00:00
Offers opening : 02-10-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.97 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 222.5 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 137.91 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
papier firmowy 2024 - OPZ.xlsx xlsx 6.62 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 6.86 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
papier_2023.pdf pdf 339.15 2023-09-21 10:07:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 116.86 2023-09-26 08:26:20 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.15 2023-10-02 11:08:44 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 J.M..pdf pdf 197.39 2023-10-11 13:15:19 Public message

Announcements

2023-10-11 13:15 Joanna Michniewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-02 11:08 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-02 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 14 616,00 zł
2023-09-26 08:26 Joanna Michniewicz Odpowiedź na zapytanie nr 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-09-25 08:14 Joanna Michniewicz Zapytanie nr 1
Na jakim podłożu nabyć wykonany papier firmowy-offset 80 g/ksero/, czy jakiś inny papier/kreda?

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225