Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/100/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 100/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 15-09-2023 14:42:00
Placing offers : 26-10-2023 11:00:00
Offers opening : 26-10-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.:

 • Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój;
 • Gminne Centrum Kultury, Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój;
 • Gmina Terespol, Kobylany, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze;
 • Gminne Centrum Kultury, Kobylany, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze;
 • EKO-BUG Sp. z o. o., ul. Słoneczna 7, 21-540 Kobylany;
 • Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica;
 • Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica;
 • Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
 • Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg;
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82- 300 Elbląg;
 • Biblioteka Elbląska, ul. Św. Ducha 5-7, 82-300 Elbląg;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg;
 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1, 82- 300 Elbląg;
 • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o., ul. Portowa 1-3, 82-300 Elbląg;
 • Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 51/2, 82-300 Elbląg;
 • Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg;
 • Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg;
 • Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg;
 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82- 300 Elbląg;
 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82- 300 Elbląg;
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o., ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg;
 • Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, ul. Radzyńska 4, 86-320 Łasin;
 • Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie, ul. Boh. Warszawy 30, 76-214 Smołdzino;
 • Gmina Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska;
 • Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie;
 • Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn;
 • Gmina Śliwice, ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice;

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 303.85 2023-09-15 14:42:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:100:2023.pdf pdf 798.41 2023-09-15 14:42:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:100:2023.zip zip 2774.45 2023-09-15 14:42:00 Proceeding
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:100:2023_sprostowanie_18.10.23.zip zip 2138.48 2023-10-20 10:21:39 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_100_GZEE.pdf pdf 142.23 2023-10-26 11:02:38 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_100.pdf pdf 153.86 2023-10-26 11:44:14 Public message
VO_VO_Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_GZ_EE_100_II_III.pdf pdf 87.41 2023-10-30 15:26:30 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-100_v01.pdf pdf 185.7 2023-11-02 10:53:41 Public message

Announcements

2023-11-02 10:53 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-10-30 15:26 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II I III

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-10-26 11:44 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-10-26 11:36 Roman Bartyzel The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-26 11:02 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-10-20 10:21 Roman Bartyzel Sprostowanie dokumentacji przetargowej uwzględniające zmianę terminu wskazanego na złożenie ofert.
Zmianie uległ również załącznik nr 1 oraz formularze cenowe. Aktualizacji podlegał wolumen, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy oraz lista Zamawiających.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-10-18 08:29 Roman Bartyzel Zmiana terminu wskazanego na składanie ofert.
Nowy termin wskazany na złożenie ofert: 26.10.2023 r. do godziny 11:00
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.
Sprostowanie dotyczące zmiany terminu składania ofert w trakcie publikacji w DUUE.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1003