Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/BST/34/2023 Dostawa wraz z instalacją sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - system kopii bezpieczeństwa.

Deadlines:
Published : 15-09-2023 14:25:00
Placing offers : 25-09-2023 09:00:00
Offers opening : 25-09-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.88 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1171.49 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ-parametry techniczne.pdf pdf 769.2 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 604.31 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz ofertowy.doc doc 39.5 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 26.5 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawców wspólnie...doc doc 18 2023-09-15 14:25:00 Proceeding
unieważnienie postępowania.pdf pdf 317.98 2023-09-25 15:00:17 Public message

Announcements

2024-03-07 11:41 Katarzyna Młynarczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: postępowanie unieważnione
2023-09-25 15:00 Katarzyna Młynarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-09-25 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 356700,00.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 376