Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00398926/01 Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej do Noworudzkiej Szkoły Technicznej ul. Stara Droga 4

Piotr Zilbert
Powiat Kłodzki
Deadlines:
Published : 15-09-2023 13:34:00
Placing offers : 25-09-2023 10:00:00
Offers opening : 25-09-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 62.99 2023-09-15 13:34:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 182.75 2023-09-15 13:34:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ..pdf pdf 55.73 2023-09-20 14:59:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 102.69 2023-09-25 11:59:09 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 88.9 2023-10-03 14:03:24 Public message

Announcements

2023-10-03 14:03 Piotr Zilbert Kłodzko. 26.09.2023 r.
Zamawiający:
Noworudzka Szkoła Techniczna
ul. Stara Droga 4
57-401 Nowa Ruda

Postępowanie o zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej do Noworudzkiej Szkoły Technicznej ul. Stara Droga 4.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano ofertę: CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20. 58-500 Jelenia Góra.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
L.p. Wykonawca Cena / Gwarancja
1. CEZAR Sp. z o.o. ul. Wolności 8/4. 26-600 Radom 35.737,60 zł – 56,3 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 96,3 pkt
2. FHU Horyzont. ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice 35.822,40 zł – 56.2 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 95,2 pkt
3. Innovation In Technology Sp. z o.o. ul. Szmaragdowa 3,
78-100 Niekanin 35.104,08 zł – 57,3 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 97,3 pkt
4. FHU Intersell ul. Jesionowa 17z, 41-300 Dąbrowa Górnicza 65.557,68 zł – 29,8 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 69,8 pkt
5. KOBIS ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 38.148,00 zł – 52,7 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 92,7 pkt
6. NN Mediant ul. H. Sienkiewicza 21. 64-050 Trzcinica 48.204,24 zł – 41,7 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 81,7 pkt
7. PWH WIP ul. Reymonta 23. 44-200 Rybnik 33.996,00 zł – 59,2 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 99,2 pkt
8. Web-Profit. ul. Spokojna 18. 41-940 Piekary Śląskie 35.178,72 zł – 57,2 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 97,2 pkt
9. Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16. 02-013 Warszawa 34.415,36 zł – 58,5 pkt
36 mies. – 40 pkt
Razem – 98,5 pkt
10. CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20.
58-500 Jelenia Góra 33.538,09 zł – 60 pkt
36 mies. – 40 pktzawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-03 14:01 Piotr Zilbert The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-25 11:59 Piotr Zilbert Kłodzko. 25.09.2023 r.


Zamawiający:
Noworudzka Szkoła Techniczna
ul. Stara Droga 4
57-401 Nowa Ruda


Postępowanie o zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej do Noworudzkiej Szkoły Technicznej ul. Stara Droga 4.


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zamawiający udostępnia informacje o ofertach otwartych.


Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny lub koszty zawarte w ofertach.

L.p. Wykonawca Cena / Gwarancja
1. CEZAR Sp. z o.o. ul. Wolności 8/4. 26-600 Radom 35.737,60 zł
36 mies.
2. FHU Horyzont. ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice 35.822,40 zł
36 mies.
3. Innovation In Technology Sp. z o.o. ul. Szmaragdowa 3,
78-100 Niekanin 35.104,08 zł
36 mies.
4. FHU Intersell ul. Jesionowa 17z, 41-300 Dąbrowa Górnicza 65.557,68 zł
36 mies.
5. KOBIS ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 38.148,00 zł
36 mies.
6. NN Mediant ul. H. Sienkiewicza 21. 64-050 Trzcinica 48.204,24 zł
36 mies.
7. PWH WIP ul. Reymonta 23. 44-200 Rybnik 33.996,00 zł
36 mies.
8. Web-Profit. ul. Spokojna 18. 41-940 Piekary Śląskie 35.178,72 zł
36 mies.
9. Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16. 02-013 Warszawa 34.415,36 zł
36 mies.
10. CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20.
58-500 Jelenia Góra 33.538,09 zł
36 mies.
Informacja z otwarci [...].docx

2023-09-25 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 70000.00 złotych
2023-09-20 14:59 Piotr Zilbert Nowa Ruda. 19.09.2023 r.
Zamawiający:
Noworudzka Szkoła Techniczna
ul. Stara Droga 4
57-401 Nowa Ruda


Postępowanie o zamówienie publiczne: Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej do Noworudzkiej Szkoły Technicznej ul. Stara Droga 4.


Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela wyjaśnień do specyfikacji warunków zamówienia.

1. Czy Zamawiający przyjmie monitor o przekątnej 21,5" z powodu braku na rynku monitorów spełniających parametry określone w OPZ.
Odp.: Tak zamawiający dopuszcza możliwość dostawy monitorów o przekątnej 21,5”

2. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odp.: Nie.

3. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odp.: Nie

3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odp.: Tak

4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odp.: Tak
Wyjaśnienia do SWZ.. [...].pdf

2023-09-20 10:20 Piotr Zilbert The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512