Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.8.2023 Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Deadlines:
Published : 26-09-2023 10:21:00
Placing offers : 23-10-2023 10:00:00
Offers opening : 23-10-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS185-580012-pl.pdf pdf 328.09 2023-09-26 10:21:00 Proceeding
02_SWZ_PGZ.zip zip 3653.01 2023-09-26 10:21:00 Proceeding
03_Zal_10_do_SWZ.zip zip 28338.61 2023-09-26 10:21:00 Proceeding
04_odpowiedzi.zip zip 1840.74 2023-10-09 13:50:35 Public message
05_odpowiedzi.pdf pdf 170.5 2023-10-11 16:08:02 Public message
06_zmiana_ogłoszenia_2023-OJS196-612455-pl.pdf pdf 264.48 2023-10-11 16:08:02 Public message
07_informacja o kwocie.pdf pdf 123.66 2023-10-23 10:02:36 Public message
08_informacja o ofertach.pdf pdf 152.2 2023-10-23 10:20:49 Public message
09_informacja o wyborze.pdf pdf 142.29 2023-10-30 12:46:49 Public message

Announcements

2023-10-30 12:46 Beata Kałużna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09_informacja o wybo [...].pdf

2023-10-23 10:20 Beata Kałużna Informacja o złożonych ofertach

08_informacja o ofer [...].pdf

2023-10-23 10:02 Beata Kałużna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego

07_informacja o kwoc [...].pdf

2023-10-11 16:08 Beata Kałużna Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

05_odpowiedzi.pdf

06_zmiana_ogłoszenia [...].pdf

2023-10-09 13:50 Beata Kałużna Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

04_odpowiedzi.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554