Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego

Deadlines:
Published : 15-09-2023 12:00:00
Placing offers : 19-09-2023 10:20:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw  – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 


Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-09-15 12:08 Dominik Zakrzewski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: zmiana

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 PRZEWÓD ONPD H07RN-F 3 X 2,5 - 100 m - (0)
2 PŁAT TERMOKURCZ. np. RM 62-22/1000 - 2 pc. - (0)
3 TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA SCOTCH 33+ - 50 pc. - (0)
4 WTYCZKA GUMOWA PCE 230V - 10 pc. - (0)
5 PRZETWORNIK SYGNAŁOWY / SEPARATOR SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH LUPS-11ME - 4 pc. - (0)
6 STYK POMOCNICZY DILM32-XHI22 - 4 pc. - (0)
7 PŁAT TERMOKURCZ. 75-20 - 2 pc. - (0)
8 PRZEWÓD YDYżo 5 X 4 - 50 m - (0)
9 WKŁADKA WT-4/gG NH-4 800A - 3 pc. - (0)
10 WKŁADKA NH1 / WT1C 32A - 6 pc. - (0)
11 Miernik tablicowy N24S-2-1-00-00-M-0 LUMEL - 3 pc. - (0)
12 Zasilacz 230VAC przetwornika pomiarowego Endress Hauser Prosonic FMU90, Ser no C6015C010E6, numer części 71354876 - 1 pc. - (0)
13 Płyta wyświetlacza przetwornika FMU90, numer części 52025699 - 1 pc. - (0)
14 Czujnik poziomu Endress Hauser Prosonic S FDU91 numer FDU91-RG2AA - 1 pc. - (0)
15 Kabel zasilający. Końcówki: CEE 7/3 (F) gniazdo > IEC C14 męski - 8 pc. - (0)
16 Czujnik indukcyjny M12, IP67, 24VDC z przewodem 2m, sygnalizacja LED, SELS PCID4ZP - 3 pc. - (0)
17 Wyłącznik krańcowy, ramię z rolką, styk NO/NC , Schneider XCKM115H29 - 2 pc. - (0)
18 Wyłącznik silnikowy PKZM4-63 nr 222416 - 2 pc. - (0)
19 Styk pomocniczy NHI-E-11-PKZ0 nr 082882 - 2 pc. - (0)
20 Kondensator 12,5 kVAr, 440 V, 50 Hz - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności, koszt i termin dostawy - Płatność przelew 30 dni, Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni dni od daty złożenia zamówienia na własny koszt (0)
3 Oświadczenie o Ukrainie - Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04. 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). (0)
(0)

The number of page views: 23