Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa ładowarki kołowej do Z/I w Dylowie A / 2023

Renata Pluskota
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 15-09-2023 09:38:00
Placing offers : 19-10-2023 10:00:00
Offers opening : 19-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 252.24 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.32 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 352.12 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.06 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zam.pdf pdf 71.23 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zestawienie parametrów techn..docx docx 32.12 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa - projekt.pdf pdf 177.53 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.06 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.3 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.73 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.9 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.27 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.16 2023-09-15 09:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.44 2023-10-19 11:24:30 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 55.34 2023-10-23 13:47:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 96.47 2023-11-10 08:56:06 Public message

Announcements

2023-11-10 08:56 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-23 13:47 Renata Pluskota Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-10-19 11:24 Renata Pluskota Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 250 000,00 zł net / 1 537 500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 585