Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00397030 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Binarowa polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w km 6+086,77-6+186,77.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 14-09-2023 14:16:00
Placing offers : 29-09-2023 10:00:00
Offers opening : 29-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.58 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 336.89 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal. 3-swz -oswiadczenie.docx docx 23.01 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal. 4-swz -wykaz osob.odt odt 11.24 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal. 5-swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 31 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal-nr1-OPZ.zip zip 100198.22 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal-nr-2-oferta.doc doc 52.5 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
zal-nr-6-SWZ.pdf pdf 291.43 2023-09-14 14:16:00 Proceeding
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 307.59 2023-09-29 13:15:06 Public message
wybór oferty.pdf pdf 106.61 2023-10-12 11:04:48 Public message

Announcements

2023-10-12 11:04 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty.pdf

2023-09-29 13:15 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2023-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 400 440,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376