Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/18/2023 Dostawa wózków medycznych wraz z systemem prezentowania danych medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 12-09-2023 14:22:00
Placing offers : 25-09-2023 10:00:00
Offers opening : 25-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbb387-7a1b-7ff7-02ec-57000f9b1f2b.pdf pdf 109.14 2023-09-12 14:22:00 Proceeding
SWZ DZP 2374 18 2023.zip zip 578.09 2023-09-12 14:22:00 Proceeding
08dbb833-ac2e-7d25-4315-430012514938.pdf pdf 39.41 2023-09-18 12:44:23 Public message
modyfikacja SWZ DZP 2374 18 2023.pdf pdf 245.49 2023-09-18 12:44:23 Public message
zaktual.zał_1.1 arkusz parametrowy.docx docx 37.46 2023-09-18 12:44:23 Public message
odpowiedzi 19.09 2023.pdf pdf 325.48 2023-09-19 12:01:48 Public message
inf. o kwocie na sfinans. DZP 2374 18 2023.pdf pdf 257.19 2023-09-25 09:55:22 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2374 18 2023 .pdf pdf 282.13 2023-09-25 12:39:52 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 236.31 2023-09-28 14:02:51 Public message

Announcements

2023-09-28 14:02 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-25 12:39 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-09-25 12:08 Marta Prościak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-25 09:55 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2023-09-19 12:01 Marta Prościak Odpowiedzi 19.09.2023

odpowiedzi 19.09 202 [...].pdf

2023-09-18 12:44 Marta Prościak Modyfikacja SWZ z 18.09.2023

08dbb833-ac2e-7d25-4 [...].pdf

modyfikacja SWZ DZP [...].pdf

zaktual.zał_1.1 arku [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336