Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpdów o kodzie 19 12 12 z Z/I Bełchatów II/2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 12-09-2023 10:19:00
Placing offers : 16-10-2023 10:00:00
Offers opening : 16-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.34 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.3 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - umowa.pdf pdf 304.57 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy.pdf pdf 97.99 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 2 do umowy.pdf pdf 70.06 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał.nr 3 do umowy.pdf pdf 94.79 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 do umowy.pdf pdf 103.32 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.1 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.73 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.02 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.78 2023-09-12 10:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 366.42 2023-09-12 11:30:48 Proceeding
espd-request.xml xml 135.92 2023-09-13 10:54:39 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ..pdf pdf 88.03 2023-10-04 10:20:23 Public message
Zdj. 1.jpg jpg 3070.89 2023-10-04 10:20:23 Public message
Zdj. 3.jpg jpg 3896.66 2023-10-04 10:20:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert platforma.pdf pdf 62.01 2023-10-16 12:32:30 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 71.92 2023-11-06 14:36:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.24 2023-11-24 12:06:08 Public message

Announcements

2023-11-24 12:06 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-06 14:36 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2023-10-16 12:32 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-16 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 631 000,00 zł netto/ 681 480,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 631 000,00 zł netto/ 681 480,00 zł brutto
2023-10-04 10:20 Renata Pluskota Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zdj. 1.jpg

Zdj. 3.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732