Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RPW 129481-2023 Dostawa narzędzi warsztatowych dla KWP w Łodzi.

Michał Wenske
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Published : 12-09-2023 09:23:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym ww. jednostki.

Zapraszamy do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu po zapoznaniu się z poniższymi informacjami oraz załącznikami stanowiącymi integralną część zamówienia:

1.       Dostawca winien przedstawić swoją ofertę na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1

2.       Zgodnie z szczegółowym opisem zamówienia – Załącznik nr 2

3.       Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2023 r. do godz. 10:00 .

4.       Termin realizacji zamówienia zgodny z ust. III Zapytania ofertowego .

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.       Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy.

 

ZLECENIE POWINNO BYĆ ZREALIZOWANE W RAMACH JEDNEGO TRANSPORTU.

NIE OFEROWAĆ ZAMIENNIKÓW.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe (konserwator tomaszów).pdf pdf 220.73 2023-09-12 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2- OPZ (konserwator tomaszów).pdf pdf 210.61 2023-09-12 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (konserwator tomaszów).pdf pdf 181.49 2023-09-12 09:23:00 Proceeding

Announcements

2023-09-15 11:28 Michał Wenske Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie zostanie unieważnione w związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa narzędzi warsztatowych dla KWP w Łodzi. - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 115