Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/DZiT/23 Dostawy środków utrzymania czystości

Agnieszka Mazurek
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-09-2023 14:17:00
Placing offers : 20-09-2023 09:00:00
Offers opening : 20-09-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02_SWZ_11_DZiT_23.doc doc 215 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_11_DZiT_23_formularz_ofertowy.doc doc 81 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do_SWZ_11_DZiT_22_formularz_cenowy.doc doc 95.5 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
05_zal_nr_3_do_SWZ_11_DZiT_23_oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia.doc doc 39 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_11_DZiT_23_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 79.5 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu_11_DZiT_23.pdf pdf 125.8 2023-09-11 14:17:00 Proceeding
Zmiany do SWZ 11_DZiT_23.pdf pdf 302.6 2023-09-14 11:07:37 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_11_DZiT_23.pdf pdf 282.82 2023-09-20 09:37:25 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej 11.DZiT.23.pdf pdf 238.04 2023-10-18 13:12:14 Public message

Announcements

2023-10-27 15:15 Agnieszka Mazurek Ogłoszenie o wyniku postępowania
2023-10-18 13:12 Agnieszka Mazurek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 11/DZiT/23

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2023-09-20 09:37 Agnieszka Mazurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-09-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 120 000,00 zł.
2023-09-14 11:07 Agnieszka Mazurek Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 11/DZiT/23.

Zmiany do SWZ 11_DZi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 283