Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/A/2023 Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej na działce nr 58/14, obręb 48 w Gdańsku – Jasień”

Deadlines:
Published : 06-10-2023 10:20:00
Placing offers : 20-10-2023 12:00:00
Offers opening : 20-10-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_CAL_projektowanie.pdf pdf 983.39 2023-10-06 10:20:00 Proceeding
Załącznik 8 do SWZ_CAL_projektowanie - OPZ.pdf pdf 2394.08 2023-10-06 10:20:00 Proceeding
Załącznik 9 do SWZ_CAL_projektowanie - PPU.pdf pdf 826.17 2023-10-06 10:20:00 Proceeding
Załączniki edytowalne (1-7,10,11)do SWZ_CAL.docx docx 58.23 2023-10-06 10:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane 06.10.2023.pdf pdf 145.42 2023-10-06 10:20:00 Proceeding
04. 2023.10.20_Informacja z sesji otwarcia ofert_CAL.pdf pdf 702.92 2023-10-20 14:35:16 Public message
09.2023.11. Informacja o wyborze oferty_CAL.pdf pdf 431.44 2023-11-09 14:47:55 Public message
CAL_informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 149.35 2023-10-20 12:00:00 Public message

Announcements

2023-11-09 14:47 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty w postępowaniu.

09.2023.11. Informac [...].pdf

2023-10-20 14:35 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

04. 2023.10.20_Infor [...].pdf

2023-10-20 12:00 Buyer message Zamawiający przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

CAL_informacja o kwo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565