Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 17/2023 Leasing zwrotny operacyjny dla nowego przedmiotu zamówienia - myjki ciśnieniowej

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-09-2023 13:31:00
Placing offers : 25-09-2023 10:00:00
Offers opening : 25-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Leasing zwrotny operacyjny  dla nowego przedmiotu zamówienia - myjki ciśnieniowej",

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Karta katalogowa myjka.pdf pdf 846.76 2023-09-11 13:31:00 Proceeding
Zgloszenia Podmiotow.pdf pdf 80.6 2023-09-11 13:31:00 Proceeding
SWZ - leasing zwrotny myjka-sig.pdf pdf 650.46 2023-09-11 13:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.31 2023-09-11 13:31:00 Proceeding
Dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 4496.63 2023-09-11 13:31:09 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ- leasing zwrotny myjka-sig.pdf pdf 348.83 2023-09-19 14:44:05 Public message
Załącznik do SWZ- edytowalne.docx docx 38.28 2023-09-20 08:48:26 Public message
Informacja z otwarcia-leasing zwrotny myjka ZP 17-sig.pdf pdf 371.96 2023-09-25 12:39:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -leasing zwrotny myjka-sig.pdf pdf 337.79 2023-10-03 09:40:12 Public message
20. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.55 2023-10-25 08:39:46 Public message

Announcements

2023-10-25 08:39 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

20. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2023-10-03 09:40 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-25 12:39 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-25 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 46 000,00 zł brutto
2023-09-20 08:48 Angelika Gajewska Zamawiający udostępnia załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

Załącznik do SWZ- ed [...].docx

2023-09-19 14:44 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 317