Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.83.2023/AS Druk i dostawa kalendarzy książkowych Płock 2024.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-09-2023 12:55:00
Placing offers : 22-09-2023 10:00:00
Offers opening : 22-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 225.02 2023-09-11 12:55:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 116.24 2023-09-11 12:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 55.85 2023-09-11 12:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 210.37 2023-09-11 12:55:00 Proceeding
zapytanie nr 1,2 oraz odpowiedź.pdf pdf 117.41 2023-09-14 11:40:57 Public message
zapytanie nr 3 oraz odpowiedź.pdf pdf 115.32 2023-09-18 13:39:39 Public message
naklejka.jpg jpg 103.62 2023-09-18 13:39:39 Public message
zapytanie nr 4 oraz odpowiedź.pdf pdf 115.59 2023-09-19 08:56:28 Public message
logo - wektor.pdf pdf 64.37 2023-09-19 08:56:28 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 118.94 2023-09-19 11:48:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.37 2023-09-19 11:48:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 119.35 2023-09-22 12:14:46 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 120.12 2023-09-28 15:32:30 Public message

Announcements

2023-09-28 15:32 Agnieszka Szatkowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-22 12:14 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-22 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć: 65 000,00 zł brutto.

«
1
»

2023-09-19 11:48 Agnieszka Szatkowska Informacja o zmianie treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

zmiana SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-09-19 08:56 Agnieszka Szatkowska W załączeniu treść pytania (4) wraz z odpowiedzią.

zapytanie nr 4 oraz [...].pdf

logo - wektor.pdf

2023-09-18 13:39 Agnieszka Szatkowska W załączeniu treść pytania (nr 3) wraz z odpowiedzią.

zapytanie nr 3 oraz [...].pdf

naklejka.jpg

2023-09-14 11:40 Agnieszka Szatkowska W załączeniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

zapytanie nr 1,2 ora [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405