Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.80.2023.JM Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu obrotowego krótkoterminowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowych deficytów budżetów miasta Płock

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2023 09:19:00
Placing offers : 12-10-2023 12:00:00
Offers opening : 12-10-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.8 2023-09-15 09:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 245.88 2023-09-15 09:19:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 47.41 2023-09-15 09:19:00 Proceeding
Istotne elementy umowy kredytowej.pdf pdf 51.77 2023-09-15 09:19:00 Proceeding
espd-request(10).xml xml 126.44 2023-09-15 09:29:06 Proceeding
espd-request-4.pdf pdf 81.15 2023-09-15 09:29:09 Proceeding
odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 199.09 2023-10-05 09:54:11 Public message
Struktura długu.pdf pdf 53.19 2023-10-05 09:54:11 Public message
odpowiedzi na zapytania nr 2 i 3 J.M..pdf pdf 193.19 2023-10-05 15:47:42 Public message
Załącznik Nr 2 do formularza.pdf pdf 236.39 2023-10-05 15:47:42 Public message
Stan zadłużenia na dzień 31.08.2023 rok.pdf pdf 283.23 2023-10-05 15:47:42 Public message
Załącznik Nr 1 do formularza.pdf pdf 438.93 2023-10-05 15:47:42 Public message
Formularz - Płock Miasto Na Prawach Powiatu wypełniony.pdf pdf 554.33 2023-10-05 15:47:42 Public message
PZOZ sprawozdanie finansowe za 2021 rok.pdf pdf 615.91 2023-10-05 15:47:42 Public message
PZOZ sprawozdanie finansowe za 2022.pdf pdf 838.42 2023-10-05 15:47:42 Public message
Rb - N za 2021r.pdf pdf 256.37 2023-10-05 15:47:42 Public message
Rb 27S za 2021r.pdf pdf 1880.75 2023-10-05 15:47:42 Public message
Rb 28S - korekta za 2021.pdf pdf 3031.45 2023-10-05 15:47:42 Public message
odpowiedzi na zapytania nr 4 J.M..pdf pdf 195.82 2023-10-06 15:07:52 Public message
informacja z otwarcia ofert J.M..pdf pdf 192.83 2023-10-12 13:37:41 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania (2).pdf pdf 194.47 2023-10-13 11:06:15 Public message

Announcements

2023-10-13 11:06 Joanna Michniewicz Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2023-10-12 13:37 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-12 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 3 500 000,00 zł
2023-10-06 15:07 Joanna Michniewicz Odpowiedzi na zapytania nr 4

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-10-05 15:47 Joanna Michniewicz odpowiedzi na zapytania nr 2 i 3

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Załącznik Nr 2 do fo [...].pdf

Stan zadłużenia na d [...].pdf

Załącznik Nr 1 do fo [...].pdf

Formularz - Płock Mi [...].pdf

PZOZ sprawozdanie fi [...].pdf

PZOZ sprawozdanie fi [...].pdf

Rb - N za 2021r.pdf

Rb 27S za 2021r.pdf

Rb 28S - korekta za [...].pdf

2023-10-05 09:54 Joanna Michniewicz Odpowiedzi na zapytania nr 1

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Struktura długu.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449