Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.260.16.2023 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp

Deadlines:
Published : 08-09-2023 10:28:00
Placing offers : 09-10-2023 09:00:00
Offers opening : 09-10-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Inwentaryzacja sieci energetycznej - dz. 844.jpg jpg 11949.95 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Inwentaryzacja zagospodarowania dz. 849,850 i 852.jpg jpg 10378.3 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Plan sytuacyjny (dz. 849, 850 i 852).jpg jpg 7769.71 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Przekroje wiata_1.pdf pdf 6013.19 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Przekroje wiata_2.pdf pdf 8260.22 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
S-191 rozdzielnia - rys.3.jpg jpg 6542.05 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
S-191 rozdzielnia mapa - rys.1.jpg jpg 6303.69 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
S-192 rozdzielnia - rys.4.jpg jpg 14253.64 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Wiata magazynowa dach - rys.5.jpg jpg 6657.83 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Wiata magazynowa dach - rys.6.jpg jpg 5524.47 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy).pdf pdf 369.9 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 591.95 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Załączniki edytowalne - formularz oferty, zał.1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5..doc doc 205.5 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Fotowoltaika z podpisami.pdf pdf 576.43 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.49 2023-09-08 10:28:00 Proceeding
Pytanie 18.09.2023 + odpowiedź + zmiana SWZ.pdf pdf 182.36 2023-09-18 12:49:35 Public message
Wizja.pdf pdf 145.39 2023-10-04 15:14:23 Public message
Informacja z otwarcia.T.pdf pdf 141.03 2023-10-09 15:05:07 Public message
WybĂłr - Strona.pdf pdf 194.89 2023-10-25 09:45:18 Public message

Announcements

2023-10-25 09:45 Monika Rogalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WybĂłr - Strona.pdf

2023-10-09 15:05 Monika Rogalska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 378 320,84 zł brutto
2023-10-04 15:14 Monika Rogalska W załączeniu pytania oraz odpowiedzi z 04.10.2023 r. wraz ze zmianą SWZ

Wizja.pdf

2023-09-18 12:49 Anna Cholewińska Pytanie z dnia 18.09.2023 + Odpowiedź + zmiana SWZ

Pytanie 18.09.2023 + [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1241