Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.45.2023 Dostawa szaf metalowych i gablot w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 07-09-2023 21:04:00
Placing offers : 15-09-2023 09:00:00
Offers opening : 15-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023BZP 0038696801 z dnia 2023-09-07.pdf pdf 111.05 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
SWZ_wyższa jakość.pdf pdf 1021.76 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia.zip zip 35.86 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 416 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 2a formularze cenowe.zip zip 145.88 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 361.44 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 356.11 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 355.24 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
zał. nr 6 - projekt umowy.doc doc 416 2023-09-07 21:04:00 Proceeding
Unieważnienie 15.09.2023.pdf pdf 225.19 2023-09-15 11:51:55 Public message

Announcements

2023-09-15 11:51 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa szaf metalowych i gablot w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno

Unieważnienie 15.09. [...].pdf

2023-09-15 08:28 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 11 426,55 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 203