Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.271.43.2023 Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA na rok 2024

Deadlines:
Published : 18-09-2023 15:12:00
Placing offers : 16-10-2023 10:00:00
Offers opening : 16-10-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 415.02 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1022.6 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. 5a-5e - Wykazy PPE.zip zip 5750.72 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. 7 - JEDZ (edytowalny).docx docx 78.39 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. 7 - JEDZ.pdf pdf 1081.45 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. 10a - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 489 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. 10b - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 652.83 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Zał. edytowalne nr 1-4, 6, 8-9 do SWZ.docx docx 74.44 2023-09-18 15:12:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ NR 1.pdf pdf 140.18 2023-10-02 15:03:09 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ NR 2.pdf pdf 63.19 2023-10-10 15:16:19 Public message
Załącznik nr 10a do SWZ Projektowane postanowienia umowy - ZMIENIONY (w dn. 11.10.2023).pdf pdf 489.35 2023-10-11 15:01:17 Public message
Załącznik nr 10b do SWZ Projektowane postanowienia umowy - ZMIENIONY (w dn. 11.10.2023)..pdf pdf 653.44 2023-10-11 15:01:17 Public message
Zmiana treści SWZ NR 1 i Wyjaśnienia treści SWZ NR 3.pdf pdf 2586.34 2023-10-11 15:01:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16_10_2023.pdf pdf 59.06 2023-10-16 13:29:29 Public message
Informacja dotycząca rozpoczęcia procedury składania ofert dodatkowych.pdf pdf 68.88 2023-10-17 14:23:12 Public message
Informacja o złożonych ofertach dodatkowych.pdf pdf 45.46 2023-10-23 15:09:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.pdf pdf 61.77 2023-10-31 15:39:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2.pdf pdf 62.84 2023-10-31 15:41:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3.pdf pdf 65.63 2023-10-31 15:43:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część 4.pdf pdf 60.91 2023-10-31 15:45:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5.pdf pdf 88.14 2023-10-31 15:47:22 Public message
Ogłoszzenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 372.91 2024-02-27 11:39:31 Public message

Announcements

2024-02-27 11:39 Anna Kot Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dot. częsci1, części 2, części 3, części 4, części 5)

Ogłoszzenie o udziel [...].pdf

2023-10-31 15:47 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej – Uczelnie.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 15:45 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej – Transport;

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 15:43 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 15:41 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 15:39 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – pozostałe grupy taryfowe;

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-23 15:09 Anna Kot Informacja o złożonych ofertach dodatkowych w zakresie Części 5 zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA na rok 2024.

Informacja o złożony [...].pdf

2023-10-17 14:23 Anna Kot Informacja dotycząca rozpoczęcia procedury składania ofert dodatkowych w zakresie części 5 do zamówienia publicznego pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA na rok 2024".

Informacja dotycząca [...].pdf

2023-10-16 13:29 Kierownik Referatu Kamiński Marek Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte w postępowaniu oraz o cenach zawartych w ofertach z dnia 16.10.2023r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-16 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (zamówienie podstawowe) zamierza przeznaczyć kwotę 84 384 277,84 zł brutto, w tym na:
Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – pozostałe grupy taryfowe, kwotę: 33 305 852,62 zł brutto
Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B, kwotę: 14 170 750,92 zł brutto
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji, kwotę: 12 515 666,90 zł brutto
Część 4 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej – Transport, kwotę: 14 861 414,15 zł gross ,
Część 5 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej – Uczelnie, kwotę: 9 530 593,25 zł brutto.
2023-10-11 15:01 Anna Kot Zmiana treści SWZ NR 1 i Wyjaśnienia treści SWZ NR 3
Załącznik nr 10a do SWZ Projektowane postanowienia umowy - ZMIENIONY (w dn. 11.10.2023)
Załącznik nr 10b do SWZ Projektowane postanowienia umowy -ZMIENIONY (w dn. 11.10.2023).

Załącznik nr 10a do [...].pdf

Załącznik nr 10b do [...].pdf

Zmiana treści SWZ NR [...].pdf

2023-10-10 15:16 Anna Kot Wyjaśnienia treści SWZ NR 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-10-02 15:03 Anna Kot Wyjaśnienia treści SWZ NR 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1054