Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.26.17.2023 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69, nr zdania 2023/15.

Deadlines:
Published : 06-09-2023 14:43:00
Placing offers : 21-09-2023 09:00:00
Offers opening : 21-09-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.34 2023-09-06 14:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 777.65 2023-09-06 14:43:00 Proceeding
Załączniki 1-9 do SWZ.zip zip 20804.97 2023-09-06 14:43:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania wykonawców DA.26.17.2023.pdf pdf 295.31 2023-09-20 10:43:14 Public message
Informacja dotycząca złożonych ofert DA.26.17.2023.pdf pdf 289.2 2023-09-21 13:38:52 Public message
Wybór oferty DA.26.17.2023.pdf pdf 211.82 2023-10-19 11:21:46 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 187.2 2023-10-31 13:32:53 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (1).pdf pdf 187.2 2023-11-02 08:25:41 Public message

Announcements

2023-11-02 08:25 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-31 13:32 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-19 11:21 Zamówienia Publiczne Wybór oferty

Wybór oferty DA.26.1 [...].pdf

2023-09-21 13:38 Zamówienia Publiczne Informacja o złożonych ofertach

Informacja dotycząca [...].pdf

2023-09-21 09:00 Buyer message Kwota Zamawiającego przeznaczona na zadanie to 350 tys. zł brutto
2023-09-20 10:43 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania wykonawcy.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 407