Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-8/2023 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sośnicowice

Deadlines:
Published : 06-09-2023 12:36:00
Placing offers : 12-10-2023 09:00:00
Offers opening : 12-10-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.31 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 757.57 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1.doc doc 204 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 2.docx docx 29.67 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 3.docx docx 24.38 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 4.doc doc 41 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 5.docx docx 15.51 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 6.doc doc 36 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 7.doc doc 105.5 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 8.zip zip 96.41 2023-09-06 12:36:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 173.43 2023-09-11 14:30:12 Public message

Announcements

2023-09-12 09:41 Dominika Magiera Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie znajduje się w załączniku - wiadomość publiczna
2023-09-11 14:30 Dominika Magiera Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 183