Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.65.2023.AG Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania terenu Cmentarza Żydowskiego w Płocku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-09-2023 15:29:00
Placing offers : 21-09-2023 10:00:00
Offers opening : 21-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.12 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
P1_N3 latarnie.pdf pdf 11741.54 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Pismo KRdsC 2022.01.14.pdf pdf 587.57 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 112.64 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 249.25 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 41.92 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Koncepcja całość 2021.12.07.pdf pdf 33998.76 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 232.24 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Tabela elementów scalonych - cmentarz żydowski - zał. nr 2 do OPZ.odt odt 38.4 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Uwagi do koncepcji 2023.03.pdf pdf 47.16 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Zagospodarowanie terenu z uwagami - 2023.03.pdf pdf 4999.2 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy - EBI.odt odt 26.57 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego.doc doc 20.5 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania.docx docx 10.86 2023-09-07 15:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.25 2023-09-21 11:02:46 Public message
informacja o wyborze A.G..pdf pdf 195.4 2023-10-05 09:26:13 Public message

Announcements

2023-10-05 09:26 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-21 11:02 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-21 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 150.000,00 zł gross (zakres podstawowy + opcja)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404