Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.16.2023 Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 08-09-2023 19:56:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 3a do SWZ - Oświadczenie - Wykluczenie.doc doc 50 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3b do SWZ - Oświadczenie - Wykluczenie - podmiot udostępniający.doc doc 41 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 31.77 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.docx docx 27.92 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 227.98 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf pdf 876.67 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty.xls xls 243.5 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz PPE – Oświetlenie drogowe.xls xls 118.5 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 42.16 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 220.5 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność -JEDZ.doc doc 37.5 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność -art. 5k.doc doc 39.5 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - Wspólnie.docx docx 23.09 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 780.82 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 8a do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 793.36 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 8b do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 781.23 2023-09-08 19:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 06.10.2023.pdf pdf 189.88 2023-10-06 10:44:44 Public message
Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert - Część 1 - 31.10.2023 r..pdf pdf 186.04 2023-10-31 13:02:30 Public message
ZP.271.16.6.2023 - Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 31.10.2023 r..pdf pdf 215.05 2023-10-31 13:04:23 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.12.2023 r..pdf pdf 212.76 2024-01-11 17:42:40 Public message

Announcements

2024-01-11 17:42 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.12.2023 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-31 13:04 Joanna Lewandowska ZP.271.16.6.2023 - Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty - 31.10.2023 r.

ZP.271.16.6.2023 - O [...].pdf

2023-10-31 13:02 Joanna Lewandowska Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert - Część 1 - 31.10.2023 r.

Sprostowanie - Infor [...].pdf

2023-10-06 10:44 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 06.10.2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wartość gross w wysokości 6 110 428,81 zł, w tym: Część 1 – wartość gross 5 058 184,10 zł i Część 2 – wartość gross 1 052 244,71 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681