Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 386/zwik/2023 zapytanie o cenę na dostawę wapna dla oczyszczalni ścieków w Sandomierzu

PGKiM Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Department: Zakład Wodociągów i kanalizacji
Deadlines:
Published : 04-09-2023 11:42:00
Placing offers : 12-09-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapytanie o cenę na dostawę wapna dla procesów technologicznych - oczyszczalnia ścieków w Sandomierzu 


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na

 

„Wapno palone do higienizacji osadów ściekowych

na Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu

wraz z dostawą DAP luzem i rozładunkiem”

 

1.      Przedmiot zamówienia: wapno palone do higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu wraz z dostawą DAP oraz  przeładunkiem do zbiornika (silosu) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków. Dostarczone wapno musi być zmielone i pozbawione wilgoci,  nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone. Wapno musi zawierać środki uniemożliwiające jego zbrylanie się.

2.      Ilość: dwie dostawy w ilości całkowitej 50 ton (po 25 ton każda).

3.      Załączniki do składanej oferty: świadectwo kontroli jakości oferowanego wapna.

4.      Miejsce dostawy: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków
ul. Przemysłowa 9, 27-600 Sandomierz.

5.      Dostawa: Realizacja dostawy odbywać się ma za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Produkt powinien być transportowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Realizacja dostawy powinna odbyć się w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.

6.      Rozładunek wapna: Przeładunek wapna z samochodów do zbiornika (silosu) Zamawiającego odbywać się będzie pneumatycznie (sprężarką z własnym źródłem zasilania lub zasilaną z silnika samochodu Wykonawcy) za pomocą złącza kłowego STORZ 75 (szybkozłączka strażacka).

7.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

8.      Terminie złożenia oferty: do dnia 12.09.2023r. do godz. 1000

9.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.  Termin realizacji zamówienia: pierwsza dostawa do dnia 30.09.2023r.,
druga dostawa do dnia 31.12.2023r

11.  Termin płatności faktury – 21 dni od daty dostarczenia faktury.

12.  Osoba uprawniona do udzielania informacji – Mariusz Orchowski
tel. 606668414, Pucuła Katarzyna tel. 534785975

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości braku wyboru jakiejkolwiek oferty. 

Do udzielania informacji związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wapno palone do higienizacji osadów ściekowych dwie dostawy po 25 ton 50 metric ton Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
27-600, Sandomierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3303 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, od daty wystawienia i doręczenia faktury VAT proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - pierwsza dostawa do dnia 30.09.2023, druga dostawa do dnia 31.12.2023, proszę potwierdzić (0)
5 MIejsce dostawy - ul. Przemysłowa 9, 27 - 600 Sandomierz (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 205