Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5B10.291.1.110.2023.KK; 2023/S 169-531170 Dostawa termobloku z funkcjami wytrząsania oraz chłodzenia dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Kamil Korytowski
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 04-09-2023 10:59:00
Placing offers : 09-10-2023 10:00:00
Offers opening : 09-10-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4A do SWZ- oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp.docx docx 55.29 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4B do SWZ - oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Pzp.docx docx 54.77 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy 110.pdf pdf 280.83 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Opz.pdf pdf 202.28 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
2023-OJS169-531170-pl.pdf pdf 121.19 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
SWZ 110.pdf pdf 436.4 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 82 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ.doc doc 231.5 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie z art. 5k rozporządzenia 83 32014.doc doc 68 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy 110 - Protokół odbioru.doc doc 75.5 2023-09-04 10:59:00 Proceeding
Odpowiedzi - zestaw 1.pdf pdf 486.5 2023-09-20 08:40:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.92 2023-09-27 13:54:46 Public message
SWZ 110 z dnia 27.09.2023 r.pdf pdf 438.69 2023-09-27 13:54:46 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ i modyfikacja SWZ 110.pdf pdf 697.14 2023-09-27 13:54:46 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - OPZ z dnia 27.09.2023 r.pdf pdf 202.51 2023-09-27 13:54:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 110.pdf pdf 340 2023-10-09 12:38:23 Public message
Informacja o wyniku postępowania - na stronę.pdf pdf 584.36 2023-11-30 11:03:56 Public message

Announcements

2023-11-30 11:03 Kamil Korytowski Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączeniu do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Kamil Korytowski

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-10-09 12:38 Kamil Korytowski Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączeniu.

Z wyrazami szacunku,
Kamil Korytowski

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-09 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000,00 PLN brutto.
2023-09-27 13:54 Kamil Korytowski Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. W załączeniu treść odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki, obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty
Z poważaniem,
Kamil Korytowski

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 110 z dnia 27.09 [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

2023-09-20 08:40 Kamil Korytowski Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. Treść w załączeniu.

Z poważaniem,
Kamil Korytowski

Odpowiedzi - zestaw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 541