Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.13.2023 Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 876 w m. Targowiska

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejsce Piastowe
Deadlines:
Published : 01-09-2023 13:03:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 482.25 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.43 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc doc 62 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc doc 48 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
3-załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie dot. grupie kapitałowej.doc doc 43 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
4- Załącznik nr 4 - Wykaz osób.doc doc 36 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
5. - Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.69 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
5a - Załącznik nr 5a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.82 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc doc 304 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna.zip zip 7896.13 2023-09-01 13:03:00 Proceeding
Informacja o ofertach.pdf pdf 197.72 2023-09-19 11:41:39 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 201.5 2023-09-21 10:10:45 Public message

Announcements

2023-09-21 10:10 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-09-19 11:41 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja o ofertac [...].pdf

2023-09-19 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizacje zamówienia 22 101,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 201