Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 168-528628 Kwidzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. [znak sprawy ZP.271.6.2023]

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 01-09-2023 09:24:00
Placing offers : 29-09-2023 12:00:00
Offers opening : 29-09-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS168-528628-pl-ts- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 211.26 2023-09-01 09:24:00 Proceeding
KwidzynskaGZ_SWZ_2024.docx docx 150.65 2023-09-01 09:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 391.24 2023-09-01 09:24:00 Proceeding
Kopia Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 259 2023-09-11 07:51:30 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 981.86 2023-09-11 07:51:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 783.87 2023-09-29 13:30:39 Public message
Zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 731.78 2023-10-12 09:51:29 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 211.93 2023-11-22 07:31:35 Public message

Announcements

2023-11-22 07:31 Katarzyna Foryś Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-10-12 09:51 Katarzyna Foryś Informacja o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-09-29 13:30 Katarzyna Foryś Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-29 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Część I: 3 113 455,95 zł brutto
Część II: 288 174,98 zł brutto
Część III: 626 578,97 zł brutto
2023-09-11 07:51 Katarzyna Foryś Odpowiedzi na pytania do postępowania wraz z załącznikiem

Kopia Zal_1a_Wykaz_P [...].xls

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632