Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRB.271.22.2023 Remont drogi gminnej 293006K (ul. Parkowa) na odcinku I - w km od 00+014,06 do km 00+133,68, na odcinku II 00+136,57 do km 00+268,51 w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa

Tadeusz Krawczyk
Gmina Nawojowa
Deadlines:
Published : 31-08-2023 13:29:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.71 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 520.67 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 1 formularz oferty.docx docx 25.62 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 2 oswiadczenie dot. podstaw wykluczenia oraz spelniania.docx docx 22.9 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 3 wzor umowy Remont Parkowa do 6 mcy.pdf pdf 465.46 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 4 wykaz osob skierowanych do realizacji.docx docx 20.72 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 5 wykaz robot budowlanych.docx docx 20.66 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
zalacznik nr 7 grupa kapitalowa.docx docx 18.68 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
załącznik nr 6 opis.zip zip 2958.69 2023-08-31 13:29:00 Proceeding
załącznik nr 6 opis - aktualizacja 07.09.zip zip 3311.62 2023-09-13 09:43:45 Public message
informacja_Odpowiedź_wg_rozdzielnika.pdf pdf 300.83 2023-09-13 09:43:45 Public message
informacja_Odpowiedź_Parkowa.pdf pdf 680.08 2023-09-13 09:44:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.37 2023-09-13 09:44:55 Public message
SWZ_ZMIANA_TERMINU.pdf pdf 520.83 2023-09-13 09:44:55 Public message
informacja_otwarcia Parkowa.pdf pdf 303.94 2023-09-19 10:31:24 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 319.9 2023-09-19 15:40:42 Public message

Announcements

2023-09-19 15:40 Tadeusz Krawczyk Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-19 10:31 Tadeusz Krawczyk Informacja o złożonych ofertach i wnioskach

informacja_otwarcia [...].pdf

2023-09-19 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 254.628,70 zł brutto.
2023-09-13 09:44 Tadeusz Krawczyk W załączeniu wyjaśnienia do zapytania. Zmiana terminu składania ofert.

informacja_Odpowiedź [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ_ZMIANA_TERMINU.p [...].pdf

2023-09-13 09:43 Tadeusz Krawczyk W załączeniu informacja dotycząca zmian w załączniku nr 6 - opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 6 opis [...].zip

informacja_Odpowiedź [...].pdf

2023-09-13 08:32 Tadeusz Krawczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-07 13:29 Tadeusz Krawczyk The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 254