Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-107/23 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Deadlines:
Published : 04-09-2023 13:12:00
Placing offers : 15-09-2023 09:00:00
Offers opening : 15-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 857.52 2023-09-04 13:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.09.2023 r..pdf pdf 33.28 2023-09-04 13:12:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź z dnia 12.09.2023 r..pdf pdf 135.11 2023-09-12 13:46:00 Public message
zmodyfikowany dnia 12.09.2023 r. zał. nr 2 do SWZ nr 2 do umowy formularz kalkulacji cenowej.xls xls 91.5 2023-09-12 13:46:00 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2023 r..pdf pdf 23.83 2023-09-12 13:46:00 Public message
zestawienie ofert informacja na platformę zakupową.odt.pdf pdf 130.8 2023-09-15 12:35:26 Public message
zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych- informacja na platformę zakupową.pdf pdf 130.33 2023-09-19 08:32:05 Public message
zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych- informacja na platformę zakupową.pdf pdf 127.93 2023-09-19 11:11:06 Public message
rozstrzygnięcie informacja na platformę zakupową.pdf pdf 117.98 2023-10-02 11:25:57 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.10.2023 r..pdf pdf 65.55 2023-10-11 13:10:53 Public message

Announcements

2023-10-11 13:10 Mariola Lis Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 11.10.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-02 11:25 Mariola Lis Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.10.2023 r.

rozstrzygnięcie info [...].pdf

2023-09-19 11:11 Mariola Lis Zestawienie ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 19.09.2023 r.

zestawienie ofert po [...].pdf

2023-09-19 08:32 Mariola Lis Zestawienie ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 19.09.2023 r.

zestawienie ofert po [...].pdf

2023-09-15 12:35 Mariola Lis Zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z 15.09.2023 r

zestawienie ofert in [...].pdf

2023-09-15 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 255 000,00zł.
2023-09-12 13:46 Mariola Lis Pytanie i odpowiedź z dnia 12.09.2023 r. wraz z zmodyfikowanym zał. nr 2 do SWZ.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

zmodyfikowany dnia 1 [...].xls

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 454