Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 82/2023 82/2023 Zakup i dostawa narzędzi medycznych - 8 pakietów

Deadlines:
Published : 30-08-2023 11:34:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 196.93 2023-08-30 11:34:00 Proceeding
espd-request(42).zip zip 69.72 2023-08-30 11:34:00 Proceeding
SWZ narzedzia medyczne.docx docx 237.07 2023-08-30 11:34:00 Proceeding
SWZ narzedzia medyczne.pdf pdf 1181.6 2023-08-30 11:34:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.82 2023-09-13 09:47:31 Public message
ZMIANA TERMINOW.pdf pdf 384.9 2023-09-13 09:49:11 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 439.45 2023-09-13 09:49:50 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 711.44 2023-09-13 09:52:07 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 141.38 2023-09-19 11:59:34 Public message

Announcements

2023-09-19 11:59 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 2 379 000,54 zł brutto, w tym: pakiet 1 - 356 312,96 zł, pakiet 2 - 1 230 421,88 zł, pakiet 3 - 53 329,32 zł, pakiet 4 - 113 282,00 zł, pakiet 5 - 64 400,00 zł, pakiet 6 - 74 760,57 zł, pakiet 7 - 456 483,75 zł, pakiet 8 - 30 000,00 zł.
2023-09-13 09:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania 2

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-09-13 09:49 Zamówienia Publiczne W załaczeniu odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-09-13 09:49 Zamówienia Publiczne W załaczeniu informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ZMIANA TERMINOW.pdf

2023-09-13 09:47 Zamówienia Publiczne w załaczeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463