Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FP/ZP/4/2023 Sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 28-08-2023 12:25:00
Placing offers : 05-09-2023 11:00:00
Offers opening : 05-09-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ28082023.pdf pdf 427.66 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ28082023- OPZ.pdf pdf 128.82 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ28082023 - Wzór umowy.pdf pdf 235.45 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ28082023 - formularz oferty.docx docx 38.32 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ28082023 - Ośw. o braku podstaw do wyklucz..docx docx 30.61 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do_SWZ28082023 - Ośw. wyk. wspólnie ub. się o zamówienie-.DOCX DOCX 24.1 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.18 2023-08-28 12:25:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przenaczyć na sfinansowanie zamówienia05092023.pdf pdf 428.61 2023-09-05 11:08:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert 05092023.pdf pdf 725.33 2023-09-05 12:05:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty19092023.pdf pdf 691.34 2023-09-19 11:45:40 Public message

Announcements

2023-09-19 11:45 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w załączeniu przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie do 31,12,2024 r." - znak sprawy: FP/ZP/4/2023.

Barbara Ziaja

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-05 12:05 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie do 31.12.2024 r." - znak sprawy FP/ZP/4/2023 Barbara Ziaja

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-05 11:08 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie do 31.12.2024 r." - znak sprawy FP/ZP/4/2023

Barbara Ziaja

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276