Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.77.2023.AG Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych - etap III - budżet obywatelski.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-08-2023 14:14:00
Placing offers : 13-09-2023 10:00:00
Offers opening : 13-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 104.82 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
Dział III - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 248.35 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
Formularze w formie edytowalnej.odt odt 50.19 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
informacja bios.pdf pdf 150.18 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.28 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
pr wykonawczy.pdf pdf 22262.73 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
Projekt zatwierdzony z zaświadczeniam.pdf pdf 36612.72 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 1339.32 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 224.27 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
specyfikacje.pdf pdf 297.83 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
załączniki do Umowy.zip zip 419.01 2023-08-29 14:14:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź 1.pdf pdf 129.88 2023-09-08 10:22:44 Public message
pytanie i odpowiedź 2.pdf pdf 127.72 2023-09-11 11:53:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.14 2023-09-13 10:42:35 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 120.34 2023-09-21 11:57:36 Public message

Announcements

2023-09-21 11:57 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-13 10:42 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-13 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 524.951,00 zł brutto.
2023-09-11 11:53 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu pytanie z dnia 11.09.2023r. z odpowiedzią Zamawiającego.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-09-08 10:22 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu pytania z dnia 06.09.2023r. z odpowiedziami Zamawiającego.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634