Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.27.2023 Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Joanna Sawicka
Miasto Darłowo
Deadlines:
Published : 28-08-2023 09:37:00
Placing offers : 28-09-2023 10:00:00
Offers opening : 28-09-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS164-519323-pl-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 221.68 2023-08-28 09:37:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 927.78 2023-08-28 09:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 1098.76 2023-08-28 09:37:00 Proceeding
Pytania i Odpowiedzi- część 1.pdf pdf 475.01 2023-09-08 12:36:26 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 334.58 2023-09-28 10:02:53 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 650.33 2023-09-28 11:58:39 Public message
informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych skan.pdf pdf 1001.72 2023-10-23 09:56:34 Public message

Announcements

2023-10-23 09:56 Joanna Sawicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-28 11:58 Joanna Sawicka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-28 10:02 Joanna Sawicka Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 808