Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/99/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Staropolska Grupa Zakupowa nr 99/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 25-08-2023 15:46:00
Placing offers : 28-09-2023 11:00:00
Offers opening : 28-09-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa;
 • Dzienny Dom Pobytu, ul. Bohaterów - Warszawy 28, 48-300 Nysa;
 • Miejska l Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa;
 • Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa 7,48-300 Nysa;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o.,  ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa;
 • Gmina Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice;
 • Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o., Kłębanowice 9a, 59-160 Radwanice;
 • Miasto i Gmina Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59, 42-421 Włodowice;
 • Gmina Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś;
 • Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków;
 • Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 48-370 Paczków;
 • Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 27, 48-370 Paczków;
 • Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie, ul. Juliusza Słowackiego 7, 48-370 Paczków;
 • Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice;
 • Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec;
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec;
 • Muzeum Łużyckie, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec; 

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 258.87 2023-08-25 15:46:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:99:2023.pdf pdf 582.33 2023-08-25 15:46:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:99:2023.zip zip 1547.45 2023-08-25 15:46:00 Proceeding
VO_VO_Informacja_o_kwocie_99_GZEE.pdf pdf 114.67 2023-09-28 10:22:02 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_99.pdf pdf 154.06 2023-09-28 11:35:49 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_99_GZEE.pdf pdf 120.06 2023-09-29 13:21:40 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_99_GZEE.pdf pdf 165.62 2023-09-29 13:21:40 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postepowania_CZ_II_GZ_99.pdf pdf 84.76 2023-09-29 13:37:37 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-99_v01.pdf pdf 147.8 2023-10-03 16:14:22 Public message

Announcements

2023-10-03 16:14 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-09-29 13:37 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-09-29 13:21 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-09-28 11:35 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-09-28 10:22 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788