Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RINT.271.8.2.2023 Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, placów i parkingów w sezonie zimowym 2023/24 na terenie Gminy Jabłonka

Lidia Czerwonka
Gmina Jabłonka
Deadlines:
Published : 28-08-2023 10:19:00
Placing offers : 29-09-2023 11:30:00
Offers opening : 29-09-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik_nr_2_Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 186 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
espd-request.zip zip 95.41 2023-08-28 10:40:15 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 1658.55 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow.docx docx 25.11 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow.docx docx 27.49 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Opis_przedmiotu_zamowienia.zip zip 9416.01 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
zalacznik_nr_7_projekt_umowy.pdf pdf 316.51 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
Zalaczniki_edytowalne_od_1_do_11.zip zip 360.28 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
RINT.271.1.8.2.2023_SWZ.pdf pdf 664.93 2023-08-28 10:19:00 Proceeding
RINT.271.8.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 280.56 2023-08-28 10:19:00 Proceeding

Announcements

2023-09-05 10:04 Lidia Czerwonka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/808571
Miejsce publikacji ogłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 200