Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 60/08/2023 – przełączniki_5G. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanych przez zamawiającego lokalizacji: przełączników sieciowych (urządzeń do transmisji danych cyfrowych) i ich elementów do uruchomienia rdzenia sieci 5G na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem".

Deadlines:
Published : 23-08-2023 11:26:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_przełaczniki_5G.pdf pdf 858.53 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
cz.IV_SWZ_5G_przełączniki.pdf pdf 356.72 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
zalacznik_nr2_do_SWZ_5G_przełączniki.docx docx 762.44 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy_wersja edytowalna.docx docx 1122.04 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
JEDZ_przełaczniki_5G.zip zip 83.54 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu_ 2023_S 161-508563.pdf pdf 150.48 2023-08-23 11:26:00 Proceeding
Informacja o zmianie tresci SWZ_1.pdf pdf 233.43 2023-09-08 13:38:16 Public message
SWZ_przełaczniki_5G_zmiana_1.pdf pdf 821.46 2023-09-08 13:38:17 Public message
Formularz ofertowy_wersja edytowalna_zmiana_1.docx docx 1121.75 2023-09-08 13:38:17 Public message
Zestawienie zlozonych ofert.pdf pdf 164.79 2023-09-19 15:23:18 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 182.57 2023-09-19 10:00:00 Public message

Announcements

2023-09-19 15:23 Magdalena Piejko Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie zlozonyc [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaka zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-09-08 13:38 Magdalena Piejko Informacja o zmianie treści SWZ_1

Informacja o zmianie [...].pdf

SWZ_przełaczniki_5G_ [...].pdf

Formularz ofertowy_w [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 431