Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/98/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 98/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 22-08-2023 15:33:00
Placing offers : 28-09-2023 11:00:00
Offers opening : 28-09-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.:

 • Powiat Krotoszyński, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn;
 • Gmina Mieroszów, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów;
 • Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów;
 • Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka;
 • Muzeum w Praszce, Plac Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 9, 46-320 Praszka;
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Plac Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka;
 • Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka;
 • Gmina Nowogard, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard;
 • Miejska Biblioteka Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie, Pl. Wolności 8, 72-200 Nowogard;
 • Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 72-200 Nowogard;
 • Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72- 200 Nowogard;
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków;
 • Gmina Miasto Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk;
 • Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, ul. Północna 15B, 09-100 Płońsk;
 • Instytut Energetyki Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa;
 • Gmina Ruja, Ruja 23, 59-243 Ruja;
 • Akademia Pożarnicza, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa;
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. M. Curie Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze;
 • Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 19, 32- 500 Chrzanów;
 • Gmina Lubsko, Pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko;
 • Biblioteka Centrum Kultury, Pl. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko;
 • Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko;
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie, os. Parkowe 2, 11- 700 Mrągowo;
 • Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo;
 • Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo;
 • Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa;
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00- 463 Warszawa
 • Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44- 100 Gliwice;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o., ul. Polska 38, 12- 100 Szczytno;
 • Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno;
 • Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna;
 • Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna;
 • Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego, ul. Długa 31, 83- 400 Kościerzyna;
 • Muzeum Ziemi Kościerskiej im. Dra J. Knyby, ul. Rynek 9, 83- 400 Kościerzyna;
 • Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. A. Mickiewicza 31, 34- 200 Sucha Beskidzka;
 • Powiat Krośnieński, ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B, 66- 600 Krosno Odrzańskie;

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 334.29 2023-08-22 15:33:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:98:2023.zip zip 1611.9 2023-08-22 15:33:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:98:2023.pdf pdf 880.12 2023-08-22 15:33:31 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 98 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 255.53 2023-09-06 22:50:17 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:98:2023_sprostowanie_20.09.23.zip zip 2351.04 2023-09-20 19:49:12 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_98_GZEE.pdf pdf 111.54 2023-09-28 10:20:14 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_98.pdf pdf 85.55 2023-09-28 11:53:27 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania.pdf pdf 303.24 2023-11-22 13:26:46 Public message

Announcements

2023-11-22 13:26 Roman Bartyzel (DUUE) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-28 11:53 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-09-28 10:20 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-09-20 19:49 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających na podstawie pytań i wniosków dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej poprzez m.in. dostosowanie zapisów SWZ (Rozdział IV. OPZ pkt 4 ppkt 4) do zgody na sposób rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci (net-billing), dostosowanie wzoru umowy do wniosków ze strony Wykonawców i Zamawiających, uzupełnienie danych dotyczących PPE (załącznik nr 1), modyfikacja formularzy cenowych. Termin wskazany na złożenie ofert ulega zmianie. Nowy termin: 28.09.2023 r. godzina 11:00

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-09-06 22:50 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1028