Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LAS-114-PN/57-2023.BS Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, postępowanie nr: LAS-114-PN/57-2023.BS

Deadlines:
Published : 22-08-2023 13:02:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OJS ogl o zam PN 57.pdf pdf 549.36 2023-08-22 13:02:00 Proceeding
PN 57 wyr med okulist pdf.zip zip 1317.96 2023-08-22 13:02:00 Proceeding
wyj mod 1 PN 57.pdf pdf 240.19 2023-09-12 11:11:14 Public message
informacja z otwarcia ofert PN 57.pdf pdf 17.63 2023-09-20 12:02:34 Public message
Inform o kwocie przezn na sfinans zam PN 57.pdf pdf 24.06 2023-09-19 10:00:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
karta scu20 zadanie nr 7-sig.pdf pdf 247.35
karta scu22 zadanie nr 7-sig.pdf pdf 247.15
karta ssl22s zadanie nr 8-sig.pdf pdf 250.17
karta ssl24s zadanie nr 8-sig.pdf pdf 250.07
karta sst15 zadanie nr 9-sig.pdf pdf 244.02
Odpis 0000463890 (36)-sig-sig.pdf pdf 205.07
z1_z1.1_form _oferty_pn57-sig.pdf pdf 2373.27
z2_Projekt_post_umowy_PN_57-sig.pdf pdf 541.51
z3_JEDZ_PN_57-sig.pdf pdf 1052.01
z4_Oświad_wyk,_wyk_wyst_wspolnie-sig.pdf pdf 547.72
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA.7z 7z 2330.62
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA.7z 7z 2191.49
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Karty katalogowe.pdf pdf 892.25
Pełnomocnictwo_Emil Marchewa_Rayner.pdf pdf 223.28
z1.1_form_cenowe_PN_57.pdf pdf 191.21
z1_Form_oferty_PN_57.pdf pdf 413.25
z3_JEDZ_PN_57.pdf pdf 622.83
z4_Oświad_wyk,_wyk_wyst_wspolnie.pdf pdf 275.01
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta, LAS-114-PN57-2023.BS, PANEP s.r.o.zip zip 1311.6
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
01 Strona tytułowa + wniosek.BES.pdf pdf 849.29
02 Formularz oferty.BES.pdf pdf 676.13
03 Formularz asortymentowo - cenowy p20.BES.pdf pdf 446.59
04 Jedz.BES.pdf pdf 1002.85
05 Katalog.BES.pdf pdf 224.34
06 Oświadczenie załącznik nr 4.BES.pdf pdf 508.25
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Polymed Polska Sp. z o.o. Rybnik.7z 7z 1463.45
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA ABJ-Vision_57.zip zip 1944.47
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA MDT.ZIP ZIP 2516.02

Announcements

2023-09-21 08:38 Zamówienia Publiczne W odpowiedzi na prośby wykonawców zamawiający - zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - udostępnia oferty wraz z załącznikami.
2023-09-20 12:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w rozbiciu na poszczególne pakiety oraz łącznie w załączeniu:

Inform o kwocie prz [...].pdf

2023-09-12 11:11 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - modyfikacja 1.

wyj mod 1 PN 57.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581